Program mencantikkan sudut ini dijayakan oleh beberapa orang staf dan pelajar yang berkemahiran.