dub1    dub2
dub3    dub4
Lawatan Penilaian Akreditasi penuh Program Diploma Ukur Bahan telah diadakan pada 5-6 September 2023 dan pihak penilaian telah memberikan kelulusan selama 2 tahun. Tahniah POLIMAS.