UNTUK PLSJ SAHAJA

 1. PAUTAN BORANG TNA
  BORANG ANALISA KEPERLUAN LATIHAN (TNA) 2024

 

 1. PAUTAN UNTUK CETAK BORANG TNA
  GOOGLE DRIVE BORANG TNA 2024

UNTUK URUSETIA KURSUS

 1. PAUTAN BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN – ONLINE

BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN – ONLINE

 

PAUTAN UNTUK CETAK BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN - ONLINE
GOOGLE DRIVE BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN – ONLINE

 1. BORANG MAKLUMAT LATIHAN STAF (MANUAL)
  BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN – ULPL 1 (MANUAL)


    BORANG ANALISIS PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN – ULPL 2 (MANUAL)

 

 1. PAUTAN MENGISI LAPORAN KURSUS

LAPORAN KURSUS ONLINE

 1. PAUTAN CETAK LAPORAN KURSUS

GOOGLE DRIVE LAPORAN KURSUS

 

 1. BUKU PANDUAN PELAKSANAAN LATIHAN ULPL EDISI 1/2022

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN LATIHAN ULPL EDISI 1/2022

FORMAT KERTAS KERJA -KUDAP

FORMAT KERTAS KERJA KURSUS MENGGUNAKAN AKAUN AMANAH

FORMAT KERTAS KERJA PSH TANPA MENGGUNAKAN AKAUN AMANAH

BORANG PERMOHONAN KELULUSAN PENYERTAAN LATIHAN LUARAN

BORANG TUNJUK SEBAB